2016-05-28     Augustyna, Ingi, Jaromira        

Gorące wiadomości

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej na rok szkolny 2016/2017

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

Plakat informacyjny dla rodziców

Informacja dotycząca harmonogramu wprowadzania zmian- reforma podręcznikowa

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej  w sprawie darmowych podręczników 

Plakat informacyjny dla rodziców

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

UWAGA!! UCZNIOWIE KLAS I, II i IV KUPUJĄ PODRĘCZNIKI TYLKO DO RELIGII

 

 

 

Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej w roku szkolym 2015/2016

 

 

 

 

 

Zapisy na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów są dostępne przez cały rok szkolny u wychowawców.

 

 

 

 

By poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, Szkoła Podstawowa  w Brzeznej   bierze udział w tym roku szkolnym w akcji "Odblaskowa szkoła" organizowanej przez Małopolską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz Kuratorium Oświaty.

 

 

 

Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego
w Brzeznej
 Brzezna 245,

33-386 Podegrodzie
 tel./fax: (0-18) 445-85-09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banery
Odwiedzin :
Osoba odpowiedzialna za aktualizację strony: mgr Katarzyna Langenfeld