2019-01-20     Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew    

 

 

 

W dniu 03.10.2018 r. (środa) dzień otwarty dla rodziców.

Dla rodziców uczniów klas od 0 do IV w budynku Szkoły Podstawowej - od 15.00 - 16.00.

Dla rodziców uczniów klas od V - VIII i klas gimnazjalnych w budynku Gimnazjum - od 16.00 - 17.00.

ZAPRASZAMY! 

W dniu 13.09.2018r. (czwartek) odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brzeznej: 

godz. 16:00 – 16:30 – spotkanie ogólne wszystkich rodziców na sali gimnastycznej w budynku gimnazjum  

godz. 16:30   - spotkanie z wychowawcami w klasach w budynku gimnazjum (klasy od V do IIIG)

godz. 17:00 - spotkanie z wychowawcami w klasach w budynku szkoły podstawowej (klasy od 0 do IV)

godz. 17:30  - spotkanie Rady Rodziców w sali 22 w budynku szkoły podstawowej

ZAPRASZAMY!

 

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Brzeznej na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów są dostępne przez cały rok szkolny u wychowawców.

 

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

Plakat informacyjny dla rodziców

Informacja dotycząca harmonogramu wprowadzania zmian- reforma podręcznikowa 

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej  w sprawie darmowych podręczników  

Plakat informacyjny dla rodziców  

 

 

 

  

Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego
w Brzeznej
 Brzezna 245,

33-386 Podegrodzie
 tel./fax: (0-18) 445-85-09
       

 

Odwiedzin :
Osoba odpowiedzialna za aktualizację strony: mgr Anna Łojek